1
2
3
بازدید میدانی سید جواد حسینیان مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران از شرکت راهبران و بندر فریدونکناردر این بازدید که با همراهی...
جلسه ستاد یادواره شهدای کارگری استان مازندران با محوریت شهید شاخص نوروز علی یزدانخواه به میزبانی سپاه ناحیه فریدونکنارروز دوشنبه 28 تير برگزار گردید...
اولین نشست هم اندیشی و همفکری شورای ورزش و سلامت سازمان با حضور حسینیان مسئول سازمان ، دکتر فعلی مدیر و سایر کمیته های تخصصی شورای ورزش و سلامت با...