1
2
3
نشست تشکلهای کارگری مازندران به مناسبت هفته مبارک بسیج با حضور مسئولین تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان مازندران و جمعی از مدیران استانی 3 آذر برگزار...
به مناسبت هفته بسیج جمعی از اعضاء هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران و جمعی از تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان در یک...
شهرام نوری مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات مازندران از برنامه ریزی بیش از 700 عنوان برنامه در پایگاههای بسیج کارگری مازندران خبر داد.نوری نقش...