1

 فرمانده حوزه بسيج كارگري شهرستان نكا به عنوان شهردار نكا منتصب شدند.جناب آقاي مهندس روح الله جمشيدي كه مسئول قسمت مهندسي شهرداري نكا و فرمانده...

بازديد و سركشي از خانواده معزز شهيد مدافع حرم حسن رجايي فر