04 آبان 1399 - 10:01
شهرام نوری مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات مازندران خبر داد:
04 مهر 1399 - 06:01
با حضور مدیران و کارکنان و کارگران شهرستان ساری انجام شد.
23 تير 1399 - 06:51
به مناسبت هفته حجاب و عفاف در مازندران برگزار شد
با حضور مسئولین بسیج خواهران استان مازندران از خواهران محجبه تقدیر شد.
14 خرداد 1399 - 07:49
نقش کارگران بسیجی در جهش تولید
حضور رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در جمع نخبگان قشر بسیج کارگری استان مازندران

صفحات