1
2
3
جلسه مشترک مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات و سازمان بسیج کارمندان سپاه کربلا مازندران با استادی مدیر کل زندان های استان با هدف آزاد سازی...
جلسه مشترک مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات و سازمان بسیج کارمندان سپاه کربلا مازندران با استادی مدیر کل زندان های استان با هدف آزاد سازی...
جلسه شورای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با محوریت برنامه های اجرایی روز قشر بسیج کارگری در دفتر این سازمان برگزار شد.