اخبار

احداث واحد جدید کلین روم تولید آموکسی آنزیماتیک شرکت آنتی بیوتیک ساری

در راستای تحقق شعار سال، واحد جدید کلین روم تولیدآموکسی آنزیماتیک شرکت آنتی بیوتیک سازی ساری در حال احداث می باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید