اخبار

با حضورمسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران

از کارآفرینان و کارگران نمونه بسیجی خواهرتجلیل شد

همایش تجلیل از کارآفرینان و کارگران نمونه بسیجی خواهر با حضور حسینیان ‌مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان ، معاون مدیر کل بانوان استانداری ، معاون فرمانداری قائمشهر و سخنرانی محمدی دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکربرگزار شد
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید