اخبار

نستاجي

بازگشت کارخانه نساجی مازندران به عرصه کار و تولید

بازگشت کارخانه نساجی مازندران به عرصه کار و تولیدبه گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران بخش جدید رنگرزی و چاپ و تکمیل منسوجات کارخانه نساجي مازندران در شهریور امسال بع بهره برداری مي رسد.

اضافه کردن دیدگاه جدید