اخبار

رزمایش کمک مومنانه در تنکابن برگزار شد

بسته های معیشتی برای رزمایش کمک مومنانه ویژه بسیج ادارات و کارخانجات تنکابن در روز سه شنبه دوم آذرماه.توزیع شددر این مرحله ۳۰۰ بسته معیشتی شامل اقلام دهگانه با همکاری حوزه مقاومت بسیج امام سجاد (ع) کارمندی کارگری تنکابن تقدیم گردید .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید