اخبار

سومین مرحله کمک مومنانه بسیج کارگری شهرستان بهشهر

در سومین مرحله کمک مومنانه پایگاههای بسیج کارگری شهرستان بهشهر نسبت به جمع آوری و آماده نمودن بسته های معیشتی برای محرومین اقدام کردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید