اخبار

کارگاه آموزشی و توانمندسازی فرماندهان پایگاههای بسیج کارگری مازندران برگزار می شود.

شهرام نوری مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران خبر داد:کارگاه آموزشی و توانمندسازی فرماندهان پایگاههای بسیج کارگری مازندران 27 و 28 آبان ماه در مرکز امامت سپاه کربلا برگزار می شود.نوری با تاکید بر توانمند نمودن مسئولین رده های بسیج کارگری برای نقش آفرینی موثرتر و بهتر در مراکز تولیدی و کارخانجات استان، اجرای طرح شهید برونسی را در مراکز تولیدی یکی از طرح های موثر این سازمان معرفی نمود. نوری از حضور فرماندهان و مسئولین استانی سپاه کربلا در برگزاری این دوره در راستای ایجاد همصدایی در پیگیری ماموریتهای بسیج در تمامی اقشار خبر داد.در این دوره 100 نفر از فرماندهان پایگاههای بسیج کارگری استان مازندران حضور خواهند داشت.شایان ذکر است این دوره بصورت دو روزه و با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی برگزار خواهد شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید