اخبار ویژه

نشان اقتصاد مقاومتی

بازدید و ارزیابی طرح نشان اقتصاد مقاومتی در بزرگترین کارخانه غرب مازندران ، پارس نئوپان  توسط دکتر رضایی کارشناس ارزیابی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات مازندران در روز سه شنبه دوم اسفند انجام گردید.  در این برنامه سرهنگ طیوری فرمانده بسیج اداری کارگری و هیات همراه حضور داشتند . مهندس محمدی و آقای فتحی مدیران این شرکت پاسخگوی سوالات بودند . در این ارزیابی که ۶ ساعت به طول انجامید مسئولین کارگزینی ، امور مالی ، انبار محصول ، برنامه ریزی و آمار ، Hseبه ترتیب با دکتر رضایی دیدار و پاسخگوی سوالات بودند .
به گزارش روابط عمومی بسیج کارگری استان مازندران؛ارزیابی طرح نشان اقتصاد مقاومتی در شرکت شاکرفوم شهرستان ساری با حضور ارزیاب استانی و شهرستانی طرح نشان اقتصاد مقاومتی استان مازندران برگزار شد. ارزیابی طرح نشان اقتصاد مقاومتی یک طرح کشوری بوده که شرکتهای فعال را در ۸۴ شاخص و در مولفه های : بهره وری ، دانش بنیان ، استفاده بهنیه از منابع ، نسبت های مالی ، صادرات و واردات ، مسئولیت های اجتماعی مورد ارزیابی قرار می دهد.