اخبار ویژه

جلسه هم انديشي مسوول بسيج کارگري و کارخانجات کشور با فرماندهان حوزه کارگري استان مازندران

کد خبر : 18268
یکشنبه 12 تیر 1401 - 14:02
1

جلسه هم انديشي مسوول کارگران و کارخانجات کشور با فرماندهان حوزهاي کارگري استان مازندران با حضور مسوول کارگران و کارخانجات مازندران روز چهارشنبه 28 ارديبهشت در سپاه شهرستان آمل برگزار شد د ...

جلسه هم انديشي مسوول کارگران و کارخانجات کشور با فرماندهان حوزهاي کارگري استان مازندران با حضور مسوول کارگران و کارخانجات مازندران روز چهارشنبه 28 ارديبهشت در سپاه شهرستان آمل برگزار شد
در پايان اين جلسه از خانواده شهيد يزدانخواه ، شهيد شاخص کشوري قشر کارگران و کارخانجات توسط دکتر اله بداشتی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشورتجليل شد

ارسال توسط : مدیر فنی
بازدید
دیدگاه