اخبار ویژه

برگزاری جلسه فرماندهان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران به میزبانی شهرستان بابل

کد خبر : 19797
چهارشنبه 30 فروردین 1402 - 14:16
برگزاری جلسه فرماندهان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران به میزبانی شهرستان بابل

به گزارش روابط عمومی بسیج کارگری؛ جلسه فرماندهان بسیج کارگران وکارخانجات استان به میزبانی شهرستان بابل برگزار  شد در این جلسه حسینیان مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران تاکید کرد: همه باید با نگاه بسیجی عمل به وظیفه نماییم ، در نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار بر این است که همگان، بسیجی وار در راستای اعتلای نظام قدم بردارند. ارائه خدمات درست، رفتار درست و شایسته، وجود صمیمیت، اتحاد و همدلی بین اعضای مجموعه بسیار مهم و ارزشمند است و به خصوص کسی که نام بسیج را در کارنامه خود دارد به مراتب وظیفه سنگین تری دارد.
حسینیان اظهار داشت: برگزاری این جلسات هم اندیشی باعث هم فکری، هم افزایی و بهره مندی از تجارب یکدیگر می گردد و اثرات مطلوبی بر انجام وظایف انسانی و تشکیلاتی دارد.

به گزارش روابط عمومی بسیج کارگری؛ جلسه فرماندهان بسیج کارگران وکارخانجات استان به میزبانی شهرستان بابل برگزار  شد در این جلسه حسینیان مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران تاکید کرد: همه باید با نگاه بسیجی عمل به وظیفه نماییم ، در نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار بر این است که همگان، بسیجی وار در راستای اعتلای نظام قدم بردارند. ارائه خدمات درست، رفتار درست و شایسته، وجود صمیمیت، اتحاد و همدلی بین اعضای مجموعه بسیار مهم و ارزشمند است و به خصوص کسی که نام بسیج را در کارنامه خود دارد به مراتب وظیفه سنگین تری دارد.
حسینیان اظهار داشت: برگزاری این جلسات هم اندیشی باعث هم فکری، هم افزایی و بهره مندی از تجارب یکدیگر می گردد و اثرات مطلوبی بر انجام وظایف انسانی و تشکیلاتی دارد.

ارسال توسط : مازندران مازندران
بازدید
دیدگاه