بازدید نماینده ساری از شرکت تجهیزات مدارس ساری
شرکت تجهیزات مدارس ساری از جمله شرکتهایی بوده که در سالهای گذشته در تولید میز و صندلی مدارس و تجهیزات دیگر فعالیت بسیار خوبی داشته است ولیکن در سالهای اخیر با بروز مشکلات متعدد دیگر رونق سابق را ندارد. داشتن تجهیزات و امکانات و سوله های متعدد و کارگر ماهر از امتیازات این شرکت تولیدی می باشد که متاسفانه با ظرفیت بسیار پایینی مشغول بکار است.حضور مسئولین مختلف و از جمله نمایندگان محترم مجلس در راستای پیگیری مشکلات این شرکت و رفع آن از جمله دغدغه های مدیران این شرکت می باشد.