بازدید میدانی سید جواد حسینیان مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران از شرکت راهبران و بندر فریدونکنار
بازدید میدانی سید جواد حسینیان مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران از شرکت راهبران و بندر فریدونکنار در این بازدید که با همراهی مهندس شیوافر مدیرعامل شرکت ، مدیر اجرایی بندر و فرمانده حوزه کارگران و کارخانجات شهرستان فریدونکنار انجام گردید ، گزارشی از روند واردات و صادرات ارائه و در پایان برنامه ها و مشکلات بندر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.