جلسه مشترک فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج کارگری سراسر استان برگزار شد
 حسینیان مسئول سازمان بسیج کارگران

 جلسه مشترک فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج کارگری سراسر استان با حضور حسینیان مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران به صورت محازي برگزار شد.

جلسه مشترک فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج کارگری در چند محور روز چهارشنبه ۲۶ مرداد راس ساعت ۱۱در سالن های ویدئو کنفرانس سپاه نواحی با حضور شورای حوزه ( فرهنگی ، نیروی انسانی ، فضای مجازی و.. ) با محوریت موضوعات کلی از جمله :هفته دفاع مقدس ، جذب ، تشکیل پایگاه ، ابلاغ سال و... برگزار شد