برپایی موکب محبان اهل‌البیت (ع) پایگاه بسیج کارگری شرکت خودروسازی خزر
خودروسازی خزر

در اربعین حسینی(ع) پایگاه بسیج کارگری شهید روحی شرکت خودرو سازی خزر با برپایی موکب در شهرستان بابل میزبان عزاداران حسینی بود