1
2
3
آغاز جشنواره فرهنگی و ورزشی بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران با یاد و نام شهید شاخص کشور( نوروزعلی یزدانخواه ) به میزبانی شهرستان بابل
نشست صمیمی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا با رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با هدف انسجام بخشی در اقدامات مشترک ، رفع موانع...
جلسه شورای خانواده سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان مازندران به ریاست حسینیان مسئول سازمان و با حضور اعضای شورای خانواده برگزار شداین جلسه با...