28 خرداد 1401 - 01:32
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران
27 بهمن 1400 - 07:14
با حضورمسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران
27 بهمن 1400 - 07:12
با حضورمسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران
28 آذر 1400 - 09:20
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران
ساری-مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا گفت: نهایت تلاش خود را در جهت احیای شرکت صنعت گران انجام خواهیم داد.
15 آبان 1400 - 10:59
برسي
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران

صفحات