اخبار

با حضورمسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران

آخرین نشست مدیر و اعضای شورای خواهران سازمان در سال ۱۴۰۰برگزار شد

اخرین نشست مدیر و اعضای شورای خواهران سازمان در سال ۱۴۰۰ با حضور حسینیان مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا و به میزبانی نیروگاه شهید سلیمی نکا برگزار گردیددر این جلسه از اعضا خواهران سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران نیز تجلیل بعمل آمد

اضافه کردن دیدگاه جدید