اخبار

با حضورمسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران

جلسه شورای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران برگزار شد

جلسه شورای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با محوریت برنامه های اجرایی روز قشر بسیج کارگری در دفتر این سازمان برگزار شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید