اخبار

با حضورمسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مازندران

جلسه مشترک مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات و سازمان بسیج کارمندان سپاه کربلا مازندران با استادی مدیر کل زندان های استان برگزار شد.

جلسه مشترک مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات و سازمان بسیج کارمندان سپاه کربلا مازندران با استادی مدیر کل زندان های استان با هدف آزاد سازی زندانیان غیر عمد قشر کارگری برگزار شد.حسینیان در این دیدار بیان داشت: کمک به آزادسازی زندانیان و بازگشت آنان به آغوش خانواده یکی از کارهای پسندیده ای است که بایستی در راستای کمک های مومنانه تحقق پیدا نماید.وی تاکید کرد: همه باید دست به دست هم بدهیم تا به سهم خود نسبت به آزاد سازی کارگران زندانی غیر عمد اقدام نماییم .حسینیان درادامه گفت : سازمان بسیج کارگران و کارخانجات با همکاری مجموعه های مرتبط آمادگی خود را جهت اشتغال زندانیان بعد از آزاد سازی اعلام می دارد .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید