اخبار

سومین مرحله از آئین نهضت کمک‌های مومنانه سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه کربلا برگزار شد.

در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ با توزیع ۲۵۰ بسته معیشتی استانی و ۷۰۰ بسته در شهرستان ها بین جامعه هدف کارگری، باحضور حسینیان مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات، باقری مدیر کل اداره کار ،ابراهیمی مدیر کل صندوق بیمه روستایی و عشایری،میلادی معاون توسعه منابع شهرک های صنعتی و نوری مسئول ستاد تخصصی اقشار سپاه کربلادر جوار دو شهید خوشنام حسینیه عاشقان کربلا شهرستان ساری، با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار شد.در این مراسم حسینیان گفت: غرب در اوج کرونا مواجه بود با غارت ، بهم ریختگی، اما جمهوری اسلامی ایران با اذن رهبر معظم انقلاب مواجه بود با ایثار ، مواسات ، همدلیوی در ادامه گفت: بیش از هفت میلیارد تومان از ابتدای سال ۱۴۰۰ کمک بصورت نقدی و غیر نقدی تقدیم کارگران شریف که در دوران کرونا با مشکل مواجه بودند انجام گرفت.این همت بلند از سایر کمک هایی که از طریق شرکت ها و کارخانجات بصورت مستقیم اجرایی شد جدا بوده و سازمان بسیج کارگران و کارخانجات به مثابه حدیثی که از آقاامیرالمؤمنین نقل گردیده ، که فرمودند( المواسات افضل الاعمال ) افضل اعمال مواسات و دستگیری از دیگران هست عمل نموده است.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید